ikiortogonal sistem

ikiortogonal sistem İng. biorthogonal system

(...)


ikiortogonal sistem için benzer kelimeler


ikiortogonal sistem, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'o', 'r', 't', 'o', 'g', 'o', 'n', 'a', 'l', ' ', 's', 'i', 's', 't', 'e', 'm', şeklindedir.
ikiortogonal sistem kelimesinin tersten yazılışı metsis lanogotroiki diziliminde gösterilir.