ikircilik

ikircilik

Kararsızlık, duraksama


ikircilik

< ikincilik, ikircinlik: 1. Kararsızlık. 2. Taraf tutma, ayrım yapma


ikircilik, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'r', 'c', 'i', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
ikircilik kelimesinin tersten yazılışı kilicriki diziliminde gösterilir.