ikiz buzsul

ikiz buzsul İng. twin crystal

Birbirinin ayna bakışımlısı olan iki buzsulun birlikte büyütülmesinden oluşan yapı.


ikiz buzsul için benzer kelimeler


ikiz buzsul, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'z', ' ', 'b', 'u', 'z', 's', 'u', 'l', şeklindedir.
ikiz buzsul kelimesinin tersten yazılışı luszub ziki diziliminde gösterilir.