ikizanlam

ikizanlam Osm. Tevcih veya Muhtemilüzzıddeyn

(Söz sanatı terimi) Bir ifadenin, kuruluşundan veya içinde iki anlama gelen kelime bulunmasından dolayı iki fikir verebilmesi hali. (İKİZANLAMLI, Amphibologique).


ikizanlam, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'z', 'a', 'n', 'l', 'a', 'm', şeklindedir.
ikizanlam kelimesinin tersten yazılışı malnaziki diziliminde gösterilir.