ikizkıyılı

ikizkıyılı İng. isosceles

Eşit iki kıyısı olan uzambiçim. Örnek. ikizkıyılı üçgen, ikizkıyılı yamuk.


ikizkıyılı için benzer kelimeler


ikizkıyılı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'z', 'k', 'ı', 'y', 'ı', 'l', 'ı', şeklindedir.
ikizkıyılı kelimesinin tersten yazılışı ılıyıkziki diziliminde gösterilir.