ikizleme

ikizleme İng. bookmatcing

Dayanıklılığı artırmak ve aynı zamanda güzel bir görünüm sağlamak amacıyla, çalgı yapımında kullanılacak ağacın enlemesine ortadan kesilmesiyle elde edilen iki eşit parçanın yanlamasına yapıştırılması yöntemi.


ikizleme İng. double exposure

Sinema Aynı film parçasının alıcıda iki kez kullanılması. (Örtü ve dişi örtü kullanılırsa, film üzerinde iki ayrı görünçlüğün görüntüleri yan yana yer alır. Örtü kullanılmazsa, bindirme ortaya çıkar).


ikizleme Osm. tevcih, muhtemel-üz-zıddeyn

İki karşıt anlama gelen bir sözcüğün ya da sözün her iki anlamı da okşar biçimde kullanılması.


ikizleme için benzer kelimeler


ikizleme, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'z', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
ikizleme kelimesinin tersten yazılışı emelziki diziliminde gösterilir.