ikizlemek

ikizlemek

Tarlayı iki kez sürmek, aktarmak.


ikizlemek

İkiz doğurmak.


ikizlemek

Koyun ya da ineği iki kez sağmak.


ikizlemek

Kavun ve karpuz tohumu filizlenmek.


ikizlemek, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'z', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
ikizlemek kelimesinin tersten yazılışı kemelziki diziliminde gösterilir.