ikizlenik

ikizlenik Fr. Méningine

ikizlenik için benzer kelimeler


ikizlenik, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'z', 'l', 'e', 'n', 'i', 'k', şeklindedir.
ikizlenik kelimesinin tersten yazılışı kinelziki diziliminde gösterilir.