ikizlenme

ikizlenme Fr. gemination

(Yazıda aynı harfin söylemede aynı sesin tekrarı. Yazıda bir açınığın ikizlenmesi, Kaatil kelimesinde olduğu gibi, bazen o açınığın uzun söyleneceğini gösterir. Abanıklardaki ikizlenme için bk. İkiz abanık.


ikizlenme, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'z', 'l', 'e', 'n', 'm', 'e', şeklindedir.
ikizlenme kelimesinin tersten yazılışı emnelziki diziliminde gösterilir.