ikizuzay

ikizuzay İng. dual

Bir yöneyler uzayındaki her yöneyi: I a >, tersyüzleyerek edinilen yöney uzayı: < a I.


ikizuzay, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'z', 'u', 'z', 'a', 'y', şeklindedir.
ikizuzay kelimesinin tersten yazılışı yazuziki diziliminde gösterilir.