iktisadi eşitsizlik

iktisadi eşitsizlik İng. economic inequality

İktisadi varlıklar ve millî gelirin bireyler, üretim faktörleri, kesimler ve coğrafi bölgeler arasında eşitsiz dağılımı.


iktisadi eşitsizlik için benzer kelimeler


iktisadi eşitsizlik, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'e', 'ş', 'i', 't', 's', 'i', 'z', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
iktisadi eşitsizlik kelimesinin tersten yazılışı kilzistişe idasitki diziliminde gösterilir.