iktisadi genişleme

iktisadi genişleme

bk. genişleme


iktisadi genişleme için benzer kelimeler


iktisadi genişleme, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'g', 'e', 'n', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
iktisadi genişleme kelimesinin tersten yazılışı emelşineg idasitki diziliminde gösterilir.