iktisadi hesap

iktisadi hesap İng. economic calculation

1. Kıt sermaye kaynaklarının alternatif kullanımlar arasında dağıtılabilmesine olanak sağlayan kararın dayandığı hesap. 2. İktisadi karar birimlerinin kısıt altında amaçladığı hedefe ulaşırken yaptığı hesap. 3. Fayda veya kazancın belirlenebilmesi için fayda ve maliyetlerin karşılaştırılması.


iktisadi hesap için benzer kelimeler


iktisadi hesap, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'h', 'e', 's', 'a', 'p', şeklindedir.
iktisadi hesap kelimesinin tersten yazılışı paseh idasitki diziliminde gösterilir.