iktisadi model

iktisadi model İng. economic model

Karmaşık iktisadi olay ve olguların, algılanabilir boyutlara indirgenmesi amacıyla, soyut ancak gerçeğe yakın bir biçimde basitleştirilmiş gösterimi.


iktisadi model için benzer kelimeler


iktisadi model, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 'm', 'o', 'd', 'e', 'l', şeklindedir.
iktisadi model kelimesinin tersten yazılışı ledom idasitki diziliminde gösterilir.