Bayesçi model ortalaması

Bayesçi model ortalaması İng. Bayesian model averaging
Bayesçi model ortalaması İng. BMA

Bayesçi model ortalaması için benzer kelimeler


Bayesçi model ortalaması, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'a', 'y', 'e', 's', 'ç', 'i', ' ', 'm', 'o', 'd', 'e', 'l', ' ', 'o', 'r', 't', 'a', 'l', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
Bayesçi model ortalaması kelimesinin tersten yazılışı ısamalatro ledom içseyaB diziliminde gösterilir.