iktisadi seçim

iktisadi seçim İng. economic choice

Kıtlık nedeniyle varolan kaynakların farklı kullanım olanakları arasında yapılan seçim. krş. fırsat maliyeti


iktisadi seçim için benzer kelimeler


iktisadi seçim, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 's', 'e', 'ç', 'i', 'm', şeklindedir.
iktisadi seçim kelimesinin tersten yazılışı miçes idasitki diziliminde gösterilir.