iktisadi teşvikler

iktisadi teşvikler İng. economic incentives

Hükümetin belirli iktisadi kesim ve etkinliklerin maliyetlerini düşürmek amacıyla altyapı yatırımları, düşük faizli kredi, düşük fiyatla girdi sağlama gibi yollarla verdiği teşvikler.


iktisadi teşvikler için benzer kelimeler


iktisadi teşvikler, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 'd', 'i', ' ', 't', 'e', 'ş', 'v', 'i', 'k', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
iktisadi teşvikler kelimesinin tersten yazılışı relkivşet idasitki diziliminde gösterilir.