ilk doğuran

ilk doğuran Fr. Primipare
ilk doğuran Fr. Unipare

ilk doğuran için benzer kelimeler


ilk doğuran, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'l', 'k', ' ', 'd', 'o', 'ğ', 'u', 'r', 'a', 'n', şeklindedir.
ilk doğuran kelimesinin tersten yazılışı naruğod kli diziliminde gösterilir.