ilksel birikim

ilksel birikim

bk. ilkel birikim


ilksel birikim için benzer kelimeler


ilksel birikim, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'l', 'k', 's', 'e', 'l', ' ', 'b', 'i', 'r', 'i', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
ilksel birikim kelimesinin tersten yazılışı mikirib leskli diziliminde gösterilir.