imce

imce İng. letter

Uzbilimde durganları ya da değişkenleri göstermeye yarayan yazaçlardan (harflerden) her biri.


İmce Osm. Alâmeti fairka

imce için benzer kelimeler


imce, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'm', 'c', 'e', şeklindedir.
imce kelimesinin tersten yazılışı ecmi diziliminde gösterilir.