incelik

incelik, -ği

a. 1. İnce olma durumu. 2. İnce davranış gösterme, zarafet, nezaket: “Yüzündeki incelik, olgunluk, onu bambaşka seviyede bir erkek gösteriyor.” -H. E. Adıvar. 3. Bir işin herkesçe görülemeyen nitelikleri: “Bir sihirbaz inceliği ile başlayan iş, bir hamal kabalığı ile bitirilmeli ki neticeye aklı ersin.” -N. F. Kısakürek. 4. Ayrıntı: “Necati'ye vaziyeti bütün inceliğiyle anlattım.” -O. Kemal.


incelik Fr. Tenuité
incelik İng. precision

Bir veriler öbeğinin, ortalama değerinden sapmaları için bir ölçü oluşturan salt ya da bağıl yanılgı ile belirlenen duyarlık kertesi.


incelik Osm. Rikkat

(Söz sanatı terimi) Üslûpta ince, hafif ve zarif değişiklik.


incelik İng. subtlety

Bir ölçümün küçük ayrımları yansıtma yeteneği.


incelik Osm. zarafet

Derin, güzel nükteler içeren anlatım niteliği: (Fatih'in uhuvvet-i islâmiye üzerine tesis-i müddea ederek mülk ve malının nısfını talep eden dervişe: "-Hele şu bir akçeyi al git öteki kardeşlerimiz duyarsa hissene o kadar da isabet etmez" (NAMIK KEMAL, Evrak-ı Perişan) yolundaki nükteli karşılığı gibi.)


incelik için benzer kelimeler


incelik, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'c', 'e', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
incelik kelimesinin tersten yazılışı kilecni diziliminde gösterilir.