incelik ayarı

incelik ayarı İng. treble (tone) control

TV. Almacın ses bölümünde, ince seslerin, yani yinelenimleri yüksek seslerin düzgün alınması için yapılan ayar.


incelik ayarı için benzer kelimeler


incelik ayarı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'c', 'e', 'l', 'i', 'k', ' ', 'a', 'y', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
incelik ayarı kelimesinin tersten yazılışı ıraya kilecni diziliminde gösterilir.