yapağıda incelik

yapağıda incelik İng. fineness

Her bir yapağı lifinin çapı.


yapağıda incelik için benzer kelimeler


yapağıda incelik, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'p', 'a', 'ğ', 'ı', 'd', 'a', ' ', 'i', 'n', 'c', 'e', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
yapağıda incelik kelimesinin tersten yazılışı kilecni adığapay diziliminde gösterilir.