İncelik orancası

İncelik orancası Fr. Module de Finesse Lamelleuse

İncelik orancası için benzer kelimeler


İncelik orancası, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, İ harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'İ', 'n', 'c', 'e', 'l', 'i', 'k', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'c', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
İncelik orancası kelimesinin tersten yazılışı ısacnaro kilecnİ diziliminde gösterilir.