indirgenemez kapalı küme

indirgenemez kapalı küme İng. irreducible closed set

(...)


indirgenemez kapalı küme için benzer kelimeler


indirgenemez kapalı küme, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'd', 'i', 'r', 'g', 'e', 'n', 'e', 'm', 'e', 'z', ' ', 'k', 'a', 'p', 'a', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'ü', 'm', 'e', şeklindedir.
indirgenemez kapalı küme kelimesinin tersten yazılışı emük ılapak zemenegridni diziliminde gösterilir.