indirimli belgitler sayışımı

indirimli belgitler sayışımı İng. bill of discount's account

İndirim yapılmak için verilen alacak belgitleri sonucunu izlemek ve saptamak amacıyla tutulan geçici sayışım.


indirimli belgitler sayışımı için benzer kelimeler


indirimli belgitler sayışımı, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 'd', 'i', 'r', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'b', 'e', 'l', 'g', 'i', 't', 'l', 'e', 'r', ' ', 's', 'a', 'y', 'ı', 'ş', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
indirimli belgitler sayışımı kelimesinin tersten yazılışı ımışıyas reltigleb ilmiridni diziliminde gösterilir.