iramas

iramas

Kağnının eksenini çeken çatal ağaç, kağnı oku.


iramas

Harman yerindeki sap yığını.


iramas, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'r', 'a', 'm', 'a', 's', şeklindedir.
iramas kelimesinin tersten yazılışı samari diziliminde gösterilir.