iremas

iremas

Kağnının eksenini çeken çatal ağaç, kağnı oku.


iremas, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'r', 'e', 'm', 'a', 's', şeklindedir.
iremas kelimesinin tersten yazılışı sameri diziliminde gösterilir.