ısılelektrik güç

ısılelektrik güç İng. thermoelectric power

Bir ısılelektrik çiftin, yük-süren kuvvetinin ısıtılan eklem sıcaklığına bağlı olarak değişim hızı.


ısılelektrik güç için benzer kelimeler


ısılelektrik güç, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 's', 'ı', 'l', 'e', 'l', 'e', 'k', 't', 'r', 'i', 'k', ' ', 'g', 'ü', 'ç', şeklindedir.
ısılelektrik güç kelimesinin tersten yazılışı çüg kirtkelelısı diziliminde gösterilir.