askerî güç

askerî güç İng. military power Fr. puissance militaire

askerî güç için benzer kelimeler


askerî güç, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'k', 'e', 'r', 'î', ' ', 'g', 'ü', 'ç', şeklindedir.
askerî güç kelimesinin tersten yazılışı çüg îreksa diziliminde gösterilir.