isim çekiminde almaşım

isim çekiminde almaşım

bk. Gövde almaşımı.


isim çekiminde almaşım için benzer kelimeler


isim çekiminde almaşım, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 'i', 'm', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', 'i', 'n', 'd', 'e', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'ş', 'ı', 'm', şeklindedir.
isim çekiminde almaşım kelimesinin tersten yazılışı mışamla ednimikeç misi diziliminde gösterilir.