isim işletme eki

isim işletme eki

bk. ad çekimi ekleri.


isim işletme eki için benzer kelimeler


isim işletme eki, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 'i', 'm', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 't', 'm', 'e', ' ', 'e', 'k', 'i', şeklindedir.
isim işletme eki kelimesinin tersten yazılışı ike emtelşi misi diziliminde gösterilir.