ısıölçer lâmbası

ısıölçer lâmbası Fr. lampe calorimétrique

(fizik)


ısıölçer lâmbası için benzer kelimeler


ısıölçer lâmbası, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 's', 'ı', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'r', ' ', 'l', 'â', 'm', 'b', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
ısıölçer lâmbası kelimesinin tersten yazılışı ısabmâl reçlöısı diziliminde gösterilir.