dirençli ısıölçer

dirençli ısıölçer İng. resistance thermometer

Bir iletkenin direncinin sıcaklıkla değişimi özelliğine dayanarak, sıcaklık ölçmeye yarayan aygıt.


dirençli ısıölçer için benzer kelimeler


dirençli ısıölçer, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'r', 'e', 'n', 'ç', 'l', 'i', ' ', 'ı', 's', 'ı', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'r', şeklindedir.
dirençli ısıölçer kelimesinin tersten yazılışı reçlöısı ilçnerid diziliminde gösterilir.