patlarlı ısıölçer

patlarlı ısıölçer İng. bomb calorimeter

Belirli oylumda sağlam kapalı bir kap içinde, özdeğin tutuşturulup patlatılmasıyla yanma ısısının ölçülmesini sağlayan aygıt.


patlarlı ısıölçer için benzer kelimeler


patlarlı ısıölçer, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 't', 'l', 'a', 'r', 'l', 'ı', ' ', 'ı', 's', 'ı', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'r', şeklindedir.
patlarlı ısıölçer kelimesinin tersten yazılışı reçlöısı ılraltap diziliminde gösterilir.