metal ısıölçer

metal ısıölçer Fr. thermomètre métallique

(fizik)


metal ısıölçer için benzer kelimeler


metal ısıölçer, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 't', 'a', 'l', ' ', 'ı', 's', 'ı', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'r', şeklindedir.
metal ısıölçer kelimesinin tersten yazılışı reçlöısı latem diziliminde gösterilir.