ısırgan ile taharet olmaz

ısırgan ile taharet olmaz

“kötü kişiden iyilik beklenmez” anlamında kullanılan bir söz.


ısırgan ile taharet olmaz için benzer kelimeler


ısırgan ile taharet olmaz, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 's', 'ı', 'r', 'g', 'a', 'n', ' ', 'i', 'l', 'e', ' ', 't', 'a', 'h', 'a', 'r', 'e', 't', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'z', şeklindedir.
ısırgan ile taharet olmaz kelimesinin tersten yazılışı zamlo terahat eli nagrısı diziliminde gösterilir.