ısıtma ve buharlama

ısıtma ve buharlama İng. heating and evaporation

Yemlerin sindirim ve lezzetini artırmak, antibesleme faktörleri ve patojen mikroorganizmaları yok etmek için buhara tutularak ısıtılması.


ısıtma ve buharlama için benzer kelimeler


ısıtma ve buharlama, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 's', 'ı', 't', 'm', 'a', ' ', 'v', 'e', ' ', 'b', 'u', 'h', 'a', 'r', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
ısıtma ve buharlama kelimesinin tersten yazılışı amalrahub ev amtısı diziliminde gösterilir.