iskelet kası dokusu

iskelet kası dokusu İng. textus muscularis striatus skeletalis

anat. Kemiklere tutunan, enlemesine çizgilenmeler gösteren ve isteğe bağlı olarak çalışan kas türü. Bu tür kasların miyositus adı verilen kas teli hücresinin uzunluk ve kalınlıkları canlı türlerine ve kasların organizmada bulundukları yerlere göre çeşitlilik gösterir.


iskelet kası dokusu için benzer kelimeler


iskelet kası dokusu, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 'k', 'e', 'l', 'e', 't', ' ', 'k', 'a', 's', 'ı', ' ', 'd', 'o', 'k', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
iskelet kası dokusu kelimesinin tersten yazılışı usukod ısak teleksi diziliminde gösterilir.