iskelet kası triyadı

iskelet kası triyadı İng. trias

anat. İskelet kası tellerinin ince yapısında ortada bir adet enine tubulusla yanlarda yer alan iki adet terminal sarnıçlı yapı.


iskelet kası triyadı için benzer kelimeler


iskelet kası triyadı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 's', 'k', 'e', 'l', 'e', 't', ' ', 'k', 'a', 's', 'ı', ' ', 't', 'r', 'i', 'y', 'a', 'd', 'ı', şeklindedir.
iskelet kası triyadı kelimesinin tersten yazılışı ıdayirt ısak teleksi diziliminde gösterilir.