işletme dönemi

işletme dönemi İng. operating cycle, operating period

İşletmede ilkel özdek satın alınmasından bunların yapımı ve satımıyla paraya çevrilmelerine değin geçecek işletme süresi.


işletme dönemi için benzer kelimeler


işletme dönemi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'l', 'e', 't', 'm', 'e', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
işletme dönemi kelimesinin tersten yazılışı imenöd emtelşi diziliminde gösterilir.