işletme kuramı

işletme kuramı

bk. firma kuramı


işletme kuramı için benzer kelimeler


işletme kuramı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'l', 'e', 't', 'm', 'e', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
işletme kuramı kelimesinin tersten yazılışı ımaruk emtelşi diziliminde gösterilir.