Isospora

Isospora

Eucoccidiida takımında, Eimeriina alt takımında bulunan her ookistinin içerisinde iki sporokist ve her sporokistin içerisinde dört adet sporozoit bulunan kuş, sürüngen, amfibya ve insan dâhil memelilerde sindirim sisteminde parazitlenen koksidiyan protozoon cinsi.


Isospora için benzer kelimeler


Isospora, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, I harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'I', 's', 'o', 's', 'p', 'o', 'r', 'a', şeklindedir.
Isospora kelimesinin tersten yazılışı aropsosI diziliminde gösterilir.