Isospora rivolta

Isospora rivolta

Cystoisospora.


Isospora rivolta için benzer kelimeler


Isospora rivolta, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, I harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'I', 's', 'o', 's', 'p', 'o', 'r', 'a', ' ', 'r', 'i', 'v', 'o', 'l', 't', 'a', şeklindedir.
Isospora rivolta kelimesinin tersten yazılışı atlovir aropsosI diziliminde gösterilir.