iyicil günaşırı malarya

iyicil günaşırı malarya İng. benign tertian malaria

Plasmodium vivax’ın neden olduğu, ateş nöbetlerinin iki günde bir görüldüğü sıtmanın en hafif biçimi, vivaks malarya.


iyicil günaşırı malarya için benzer kelimeler


iyicil günaşırı malarya, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'y', 'i', 'c', 'i', 'l', ' ', 'g', 'ü', 'n', 'a', 'ş', 'ı', 'r', 'ı', ' ', 'm', 'a', 'l', 'a', 'r', 'y', 'a', şeklindedir.
iyicil günaşırı malarya kelimesinin tersten yazılışı ayralam ırışanüg liciyi diziliminde gösterilir.