izlence girdisi

izlence girdisi İng. programme input

Verileri bilgisayarda işlemek üzere saptanmış izlence uyarınca işletece kendi diliyle çeşitli biçimlerde gerekli bilgileri veren tanıtma, tanım, denetim ve işlem yazımlarının tümü.


izlence girdisi için benzer kelimeler


izlence girdisi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'l', 'e', 'n', 'c', 'e', ' ', 'g', 'i', 'r', 'd', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
izlence girdisi kelimesinin tersten yazılışı isidrig ecnelzi diziliminde gösterilir.