girdisi çıktısı

girdisi çıktısı

a. 1. Bilinmeyen karışık yönler, ayrıntılar: “Kişiliklerinin tüm girdisi çıktısı, inişi çıkışı, özü özeti orada toplanır.” -E. Şafak. 2. Bir üretimde yararlanılan para, gereç ve iş gücü.


girdisi çıktısı için benzer kelimeler


girdisi çıktısı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'i', 'r', 'd', 'i', 's', 'i', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 't', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
girdisi çıktısı kelimesinin tersten yazılışı ısıtkıç isidrig diziliminde gösterilir.