izlence çıktısı

izlence çıktısı İng. programme output

Bilgisayarda izlence gereğince verilerin çeşitli biçimlerde işlemesiyle elde edilen yazımlı sonuç.


izlence çıktısı için benzer kelimeler


izlence çıktısı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'l', 'e', 'n', 'c', 'e', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 't', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
izlence çıktısı kelimesinin tersten yazılışı ısıtkıç ecnelzi diziliminde gösterilir.