mikrofilm ortamında bilgisayar çıktısı

mikrofilm ortamında bilgisayar çıktısı İng. computer output to microfilm, COM

Sonuçların, çıkış birimince mikrofilm ortamına yazıldığı bilgisayar çıktısı.


mikrofilm ortamında bilgisayar çıktısı için benzer kelimeler


mikrofilm ortamında bilgisayar çıktısı, 38 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'i', 'k', 'r', 'o', 'f', 'i', 'l', 'm', ' ', 'o', 'r', 't', 'a', 'm', 'ı', 'n', 'd', 'a', ' ', 'b', 'i', 'l', 'g', 'i', 's', 'a', 'y', 'a', 'r', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 't', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
mikrofilm ortamında bilgisayar çıktısı kelimesinin tersten yazılışı ısıtkıç rayasiglib adnımatro mliforkim diziliminde gösterilir.