kaba sakal

kaba sakal

sf. Gür ve geniş sakallı.


kaba sakal için benzer kelimeler


kaba sakal, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'b', 'a', ' ', 's', 'a', 'k', 'a', 'l', şeklindedir.
kaba sakal kelimesinin tersten yazılışı lakas abak diziliminde gösterilir.